Folders en Brochures

Overcoming MS: Zeven stappen in een oogopslag... en nog veel meer!

Dit document van twee pagina's biedt in enkele minuten een beknopt overzicht van Overcoming MS.

Uw eerste (van de zeven) naar het overwinnen van MS

Dit handige boekje biedt een algemeen overzicht van het programma en vat elk van de zeven stappen samen.

Het bewijs achter het OMS-herstelprogramma in zeven stappen

Dit boekje bevat een samenvatting van al het belangrijk bewijs achter het OMS-herstelprogramma in zeven stappen.

OMS Spreekt Jouw Taal

English

OMS in English

Our free information booklets and resources will help you learn about OMS

French flag

OMS en Français

Nos livrets d’information gratuits et nos ressources vous aideront à piloter votre voyage OMS.

Spanish flag

OMS en Español

Nuestros folletos informativos y recursos gratuitos le ayudarán a guiar su viaje hacia OMS.

Deutsch flag

OMS auf Deutsch

Unsere kostenlosen Informationsbroschüren und Ressourcen helfen Ihnen dabei, Ihre OMS-Reise zu steuern.